Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19
  • Cập nhật: 01/04/2020
  • Lượt xem: 8581 lượt xem

Ngày 31/3/2020 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 1285/UBND-KGVX Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19