Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 01/04/2020
  • Lượt xem: 4036 lượt xem

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 427/UBND-VHTT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19