Về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 01/04/2020
  • Lượt xem: 4296 lượt xem

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 418/UBND-VP Về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19