Xã Đồng Thịnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”
  • Cập nhật: 18/08/2022
  • Lượt xem: 1999 lượt xem

Ngày 18/8, xã Đồng Thịnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022” và ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự" (ANTT).


Toàn cảnh hội nghị

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, trong những năn qua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào. Triển khai, quán triệt, phát động và đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển mạnh trên địa bàn với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về tầm quan trọng của phong trào.

Lực lượng Công an xã là nòng cốt, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, các thôn trên địa bàn ký giao ước thi đua, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. 100% các thôn đều có tổ tự quản bảo đảm ANTT; Nhiều mô hình bảo đảm ANTT đã được triển khai rộng khắp, sáng tạo, phát huy hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Nhân dịp này, xã Đồng Thịnh đã ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự". Mô hình được triển khai từ đầu tháng 8/ 2022 tại các khu dân cư trên địa bàn xã và đã hoàn thành công tác lắp đặt với tổng số 35 camera. Mô hình góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân; hỗ trợ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, bảo đảm an toàn giao thông, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.


Ký giao ước thi đua


Khen thưởng các tập, thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ban công an xã tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT với các khu dân cư trên địa bàn./.

 

Hồng Vân - Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL và TT)