Yên Lập: Hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  • Cập nhật: 28/05/2020
  • Lượt xem: 4679 lượt xem

Ngày 20/5, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và một số Văn bản hướng dẫn của ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, phòng chuyên môn đã hướng dẫn cán bộ các xã thị trấn rà soát  6 nhóm đối tượng được hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch covid 19.


 Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung vào các nội dung xác định các đối tượng nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, không bỏ sót đối tượng


Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Đinh Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn; tăng cường công tác phối hợp của các phòng, ban; nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng để tiến hành hỗ trợ kịp thời. 

T/h: Hồng Vân, Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)