Yên Lập tập trung chăm sóc lúa xuân
  • Cập nhật: 23/03/2022
  • Lượt xem: 2391 lượt xem

Thời điểm này bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập tập trung xuống đồng chăm sóc, làm cỏ cho lúa chiêm xuân. Phấn đấu có một vụ lúa chiêm xuân giành năng suất cao.


Bà con nông dân thị trấn Yên Lập phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa tại cánh Đồng Cả

Vụ xuân năm nay toàn huyện gieo cấy 2.800ha lúa đạt 100% kế hoạch gồm các giống  lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm hơn 2.500ha. Chủ yếu là các giống lúa như: Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, CT 16, J02, Thái xuyên 111 còn lại là các giống lúa Nếp; lúa thuần khác...

Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa xuân trên địa bàn huyện phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh.  Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện, do có sự chủ động kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo vệ thực vật, nên trong số hơn 2.800 ha lúa đã gieo cấy, chưa có diện tích lúa bị chết do rét đậm, rét hại. Tuy nhiên để lúa sinh trưởng đồng đều, khoẻ cây, chắc hạt, thời điểm này rất cần nông dân thực hiện đúng các nguyên tắc về chăm sóc lúa, đặc biệt là cách bón phân, thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời.  

Cùng với đó, Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp huyện chỉ đạo tổ khuyến nông các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới dưỡng cho lúa; Hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng, khuyến cáo bà con nông dân thực hiện nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại lúa hiệu quả, an toàn./.

Hồng Vân - Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)