Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  • Cập nhật: 23/09/2021
  • Lượt xem: 5134 lượt xem


Nhà Văn hóa khu Tân An 2 được đầu tư xây dựng khang trang,

 trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Lập, Đảng bộ thị trấn Yên Lập hiện có 20 chi bộ, với 550 đảng viên. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn và các cấp vào cuộc sống, Đảng bộ thị trấn đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của BCH Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ đã họp, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy.

Đồng chí Đinh Hồng Nghi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Lập cho biết: Việc ban hành kịp thời quy chế làm việc, chương trình công tác và các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch của cấp ủy đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài kịp thời ban hành chương trình làm việc, Đảng bộ thị trấn đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thông qua ban hành 183 văn bản, trong đó có 51 nghị quyết, 16 quyết định, 9 chương trình, 15 kế hoạch và 92 văn bản khác. Để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, Đảng bộ đã tổ chức 04 đợt học tập nghị quyết tập trung toàn Đảng bộ. Việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai mục tiêu từng lĩnh vực cụ thể được Đảng ủy thị trấn chú trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng 20 nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu từng lĩnh vực, trong đó có ba nghị quyết về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; hai nghị quyết về QP-AN, bốn nghị quyết về hoạt động của chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên, một nghị quyết về sự nghiệp y tế, chăm sóc; sáu nghị quyết về giới thiệu cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý tham gia ứng cử để bầu cử một số chức danh công tác tại cơ sở. Ban hành ba kế hoạch thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV về phát triển giáo dục, đào tạo; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây gỗ lớn, cây dược liệu, cây ăn quả giai đoạn 2021 - 2025.

Do kịp thời xây dựng, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo nên sáu tháng đầu năm 2021, thị trấn đã hoàn thành 7/11 chỉ tiêu cả năm, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4,9 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng (mục tiêu 47,8 triệu đồng/người/năm); tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%, đạt 100% kế hoạch năm trồng 40ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó trồng 7.500 cây phân tán… Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư Chi bộ khu Tân An 2 cho biết: Sau Đại hội Đảng bộ thị trấn, Ban Thường vụ, Ban chấp hành đã ban hành kịp thời các nghị quyết chuyên đề để tập trung thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, qua đó diện mạo khu Tân An 2 có nhiều thay đổi. Khu được đầu tư xây dựng nhà văn hóa rộng rãi, khang trang để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau hơn một năm tổ chức thành công Đại hội, Đảng bộ thị trấn Yên Lập đã kịp thời cụ thể hóa nội dung Đại hội Đảng các cấp thành các nghị quyết chuyên đề để sớm triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Việc chủ động cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giúp cho thị trấn sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(nguồn baophutho.vn)