Hợp tác xã Bưởi Xuân Thủy đạt tiêu chuẩn hạng OCOP 3 sao năm 2021
  • Cập nhật: 08/12/2021
  • Lượt xem: 3598 lượt xem

Ngày 30/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2021 đợt II.

Bưởi Xuân Thủy của Hợp tác xã Bưởi Xuân Thủy, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập là một trong 30 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021, là một trong 18 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao.

Hợp tác xã Bưởi Xuân Thủy là một đơn vị đi đầu trong việc trồng, thâm canh, mở rộng sản xuất, tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng quả bưởi, đưa Bưởi Xuân Thủy vươn ra thị trường rộng lớn hơn.

 

Bưởi Xuân Thủy tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021

Toàn huyện Yên Lập đã trồng được 462,9ha diện tích Bưởi các loại, trong đó diện tích Bưởi cho sản phẩm là 236,64ha, diện tích Bưởi trồng mới năm 2021 là 69,7ha. Ngoài Bưởi Xuân Thủy, hiện nay huyện Yên Lập còn có các loại bưởi cho sản phẩm quả rất ngon như: Bưởi đỏ, Bưởi đào đường, Bưởi Da Xanh, Bưởi Diễn tôm xanh,… rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất huyện Yên Lập; đây là tiềm năng rất lớn để huyện Yên Lập tiếp tục đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

T/h: Đinh Thị Thúy Hường (Phòng NN&PTNT huyện)