Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa và tờ khai y tế trên Hệ thống https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
  • Cập nhật: 04/09/2021
  • Lượt xem: 24898 lượt xem

Từ ngày 02/9/2021, tỉnh Phú Thọ sẽ thống nhất sử dụng một phần mềm khai báo y tế của ngành Công an hướng dẫn để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa khi qua các chốt kiểm soát dịch (địa chỉ khai báo Y tế: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn).

1️⃣Bước 1: Truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai theo địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn

2️⃣Bước 2: Đọc kỹ và điền chính xác thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo (ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

3️⃣Bước 3: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo.

4️⃣Bước 4: Nhấn nút “gửi đi” và chờ cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo mã QR-code. Chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã.

5️⃣Bước 5: Xuất trình mã QR-code cho cán bộ tại chốt kiểm soát dịch kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ.


Bước 1: Truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai theo địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
2️⃣ Bước 2: Đọc kỹ và điền chính xác thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo (ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập).
3️⃣ Bước 3: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo.
4️⃣ Bước 4: Nhấn nút “gửi đi” và chờ cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo mã QR-code. Chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã.
5️⃣ Bước 5: Xuất trình mã QR-code cho cán bộ tại chốt kiểm soát dịch kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ.

Bước 1: Truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai theo địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn

Bước 2: Đọc kỹ và điền chính xác thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo (ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập).

Bước 3: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo.

Bước 4: Nhấn nút “gửi đi” và chờ cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo mã QR-code. Chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã.

Bước 5: Xuất trình mã QR-code cho cán bộ tại chốt kiểm soát dịch kèm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 72 giờ.


Ban Biên tập