Huyện ủy Yên Lập giám sát kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW Tại Đảng bộ xã Hưng Long
  • Cập nhật: 01/10/2021
  • Lượt xem: 9562 lượt xem

Ngày 29/9, Đoàn giám sát của Huyện ủy đã tiến hành giám sát kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ xã Hưng Long Đ/c Đỗ Quốc Dân - UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo HU, Giám đốc TT Chính trị huyện làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Lãnh đạo Đảng ủy, HDND, UBND, Lãnh đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Hưng Long.


Tại buổi làm việc Đoàn đã được nghe đại diện lãnh đạo xã Hưng Long trình bày báo cáo Kết quả thực hiện chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện qui định số 55 của Bộ chính trị  về  “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CT/TW

Theo đó, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện Qui định số 55, Kết luận số 01 được đảng bộ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của huyện.Trên cơ sở các văn bản huyện đã triển khai, cấp ủy chi, đảng bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện tại đơn vị cho cả giai đoạn 2016-2021, kế hoạch cho từng năm, kế hoạch và tổ chức sơ kết; tổ chức học các chuyên đề, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, triển khai việc đăng ký nội dung "Làm theo" đối với từng đảng viên, theo dõi tại sổ đăng ký, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện… Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục như: Công tác tuyên truyền có lúc có nơi hiệu quả chưa cao; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại chi, đảng bộ chưa thường xuyên; việc thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng còn lúng túng, sinh hoạt chuyên đề chưa sâu. Đoàn giám sát đã yêu cầu Đảng bộ chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại của đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện theo những yêu cầu của đoàn giám sát; báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế tồn tại của đơn vị về Huyện uỷ

Thông qua buổi giám sát nhằm đánh giá được vai trò, năng lực của cấp ủy cơ sở trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận của Bộ Chính trị, đồng thời  giúp cấp uỷ cơ sở xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)