LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN LẬP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
  • Cập nhật: 18/01/2022
  • Lượt xem: 2216 lượt xem

Ngày 18/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


LĐLĐ huyện Yên Lập hiện đang quản lý trực tiếp gần 4.022 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại 115 công đoàn cơ sở. Năm 2021, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung hoạt động hướng về cơ sở, đảm bảo việc làm cho đoàn viên và người lao động cơ bản ổn định, nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong năm đã thành lập được 01 công đoàn cơ sở phát triển được 703 đoàn viên. Thu nhập bình quân của CNVCLĐ trong huyện đạt khoảng 4.400 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, LĐLĐ huyện đã vận động được trên 3.000 đoàn viên tình nguyện tham gia hiến máu; Trong năm đã hỗ trợ xây dựng mới 02 nhà mái ấm Công đoàn với tổng số tiền: 70 triệu động cho ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn.; vận động ủng hộ được hơn 800 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Hỗ trợ 2 gia đình xây dựng nhà ở xã hội với tổng số tiền 80 triệu đồng; Chỉ đạo nhiều hoạt động hướng về doanh nghiệp, người lao động nhân dịp Tháng công nhân đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Năm 2022, LĐLĐ huyện Yên Lập tiếp tục đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phấn đấu trong năm 2022 tăng cường tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Phấn đấu 95% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; thành lập mới mạng lưới an toàn vệ sinh viên, chế độ bữa ăn ca cho người lao động…


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng./.

 

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông)