Nền tảng hỗ trợ đăng ký, quản lý thông tin tiêm phòng vắc xin COVID-19
  • Cập nhật: 08/08/2021
  • Lượt xem: 13698 lượt xem

Để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức thực hiện việc đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 được thuận lợi, hiện nay, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cung cấp các nền tảng hỗ trợ đăng ký, quản lý thông tin tiêm phòng vắc xin COVID-19 qua Cổng thông tin tiêm chủng và ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị di động thông minh.

I. Ý nghĩa, giá trị của việc sử dụng các nền tảng hỗ trợ đăng ký, quản lý thông tin tiêm phòng vắc xin COVID-19II. Hướng dẫn đăng ký Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến

Để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho người dân trong việc đăng ký tiêm chủng vắc xin Covid-19. Bộ Y tế đã triển khai hướng dẫn đăng ký trực tuyến bằng 2 cách qua qua cổng thông tin tiêm chủng https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person  để đăng ký trực tiếp trên web và tải ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử https://hssk.kcb.vn/#/sskdt

1. Đăng ký trực tiếp trên website: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person 

Bước 1: Điền thông tin cá nhân

Bước 2: Điền thông tin tiền sử bệnh

Bước 3: Đánh dấu đồng ý tiêm chủng

Bước 4: Nhập mã OTP xác thực được hệ thống gửi về điện thoại của các anh/chị.
                                     

                        Sau đó bạn được thông báo đăng ký thành công

 

2. Đăng ký qua app Sổ sức khỏe điện tử

Truy cập đường dẫn  https://hssk.kcb.vn/#/sskdt để tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS.
Bước 1: Cài đặt phần mềm Sổ sức khỏe điện tử

Bước 2: Đăng ký khi đăng nhập lần đầu

Bước 3: Đăng ký

Bước 3: Nhập mã OTP của bạn do hệ thống gửi về điện thoại

Bước 4: Đăng nhập và khai báo

Để đăng ký tiêm, người dân phải cung cấp thông tin cá nhân, kê khai trên bảng đăng ký. Các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký. Các điểm tiêm sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính xác của thông tin, lên danh sách. Khi có vắc xin sẽ báo cho người dân, hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử”

Ban Biên tập