Nông dân xã Hưng Long, huyện Yên Lập tập trung thu hoạch vụ mùa 2021
  • Cập nhật: 28/09/2021
  • Lượt xem: 5566 lượt xem

Từ sự định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã cùng chủ động trong thay đổi nhận thức sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân xã Hưng Long, huyện Yên Lập luôn biết lựa chọn các loại giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và khung lịch thời vụ để kịp sản xuất được đảm bảo 02 vụ lúa, 01 vụ màu trong năm. Hiện nay, lúa vụ mùa của xã Hưng Long đã chín, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Hưng Long đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ đông 2021.

Để sớm thu hoạch toàn bộ diện tích lúa vụ Mùa, kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông  năm 2021, Hội Nông dân xã Hưng Long đã phối hợp với Khuyến nông xã chỉ đạo các Chi hội chủ động tuyên truyền tới hội viên nông dân cùng bà con nhân dân huy động nhân lực bằng cách như hoán đổi ngày công, tập trung thu hoạch và sản xuất vụ Đông được đảm bảo. Trong vụ mùa mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, dịch bệnh xuất hiện nhiều nhưng do có sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền xã nên năng xuất lúa không bị giảm sút, mà đạt cao hơn so vụ trước.

          

Nông dân xã Hưng Long huyện Yên Lập đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để kịp thời triển khai sản xuất vụ đông 2021

Vụ mùa 2021, xã Hưng Long gieo cấy 201ha lúa. Trong vụ mùa tuy có nhiều sâu, bệnh hại xuất hiện trong các giai đoạn phát triển của cây lúa nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu lựa chọn giống, chăm sóc và cách phòng trừ sâu bệnh kịp thời của các hộ gia đình, nên toàn bộ diện tích lúa mùa của bà con nông dân xã Hưng Long sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, diện tích lúa mùa của xã đã bắt đầu chín rộ, bà con đang tập trung ra đồng thu hoạch toàn bộ diện tích lúa, đồng thời tiến hành làm đất ngay để kịp thời triển khai sản xuất vụ đông. Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, vụ đông này xã Hưng Long gieo trồng 50ha cây ngô lấy hạt. Tuy nhiên, nếu bà con thu hoạch được sớm và điều kiện thời tiết thuận lợi xã sẽ tuyên tuyền, vận động bà con trồng ngô hết diện tích đất sản xuất hai lúa hiện có của xã là 130ha để vừa lấy hạt vừa lấy cây làm thức ăn cho gia súc.

Nhờ thay đổi nhận thức và có sự chủ động trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cũng như sử dụng các giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương nên Hưng Long luôn là xã đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện. Việc thực hiện đúng khung lịch thời vụ của bà con nông dân, thực sự đã và đang góp phần giúp xã Hưng Long nâng cao hệ số sử dụng đất và sản lượng lương thực hằng năm.

T/h: Nguyễn Hữu Tuấn ( HND xã Hưng Long)