Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021
  • Cập nhật: 26/11/2021
  • Lượt xem: 4764 lượt xem

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021.

 

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021 đối với 44 thí sinh; cụ thể:

- Giáo viên Văn hóa tiểu học: 04 thí sinh.

- Giáo viên Toán THCS: 04 thí sinh.


- Giáo viên Ngữ văn THCS: 05 thí sinh.


- Giáo viên Tiếng anh THCS: 03 thí sinh.


- Giáo viên Sinh học THCS: 11 thí sinh.


- Giáo viên Lịch sử THCS: 08 thí sinh.


- Giáo viên Địa lý THCS: 05 thí sinh.


- Nhân viên Kế toán: 04 thí sinh.


Chi tiết trong file đính kèm

Ban Biên tập