Sản xuất vụ đông ở Yên Lập
  • Cập nhật: 06/10/2021
  • Lượt xem: 4961 lượt xem

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021, huyện Yên Lập gieo trồng hơn 1.000 ha cây vụ đông, chủ yếu là các loại cây trồng như : ngô, khoai lang, đỗ đậu và các loại rau xanh, tập trung ở 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, tính đến thời điểm hiện nay Yên Lập đã gieo trồng được trên 800ha ngô, gồm các giống CP 511; LV99; DK691... Ngoài cây ngô bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập còn trồng được gần 300 ha khoai lang và rau đậu đỗ các loại.


Nông dân xã Hưng Long chăm sóc cây ngô đông.

Hiện nay, bà con nông dân trong huyện đang tập trung chăm sóc cây vụ đông, riêng cây ngô đã cơ bản gieo trồng xong, đã bắt đầu sinh trưởng và phát triển tốt; điển hình là xã Hưng Long gieo trồng trên trên 100 ha cây vụ đông, trong đó cây ngô chiếm gần 80 ha còn lại là rau, đậu đỗ các loại.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, Hưng Long đã triển khai phân bổ các vùng sản xuất, bố trí cơ cấu giống lúa phù hợp sản xuất trà mùa  sớm để có quỹ đất làm cây vụ đông.  Cùng với đó thống nhất cơ cấu cây trồng, tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng diện tích bằng việc khuyến khích bà con đưa vào trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho phục vụ sản xuất./. 

Bài, ảnh: Bích Thọ (Đài TT Yên Lập)