Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
  • Cập nhật: 14/07/2021
  • Lượt xem: 10002 lượt xem

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có văn bản số 1787/BCĐ ngày 13/7/2021 đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị, thành triển khai chỉ đạo chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng, các tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời và quản lý chặt chẽ các trường hợp đi đến, trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch.

Người dân từ các tỉnh trở về địa phương yêu cầu phải khai báo y tế tại Trạm y tế nơi cư trú hoặc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã, Tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng về tiển sử di chuyển của bản thân và chịu trách nhiệm trước nội dung khai báo.

Đối với người dân trở về từ các ổ dịch đang hoạt động thuộc các tỉnh, thành phải được áp dụng cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày, kể từ ngày trở về địa phương, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời được xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục cập nhật và đăng tải các ổ dịch đang hoạt đăng trên trang Website của Sở Y tế để người dân kịp thời nắm bắt, chủ động khai báo y tế; để các địa phương căn cứ thông tin để kịp thời xử trí. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành chỉ đạo Trạm Y tế tuyến xã thường trực tiếp nhận khai báo y tế của người dân; chỉ đạo mạng lưới nhân viên y tế thôn bản phối hợp chặt chẽ với khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về từ các ổ dịch đang hoạt động; báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

Ban Biên tập