Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm người trở về từ các vùng dịch
  • Cập nhật: 24/07/2021
  • Lượt xem: 8491 lượt xem

Ngày 24/7/2021, UBND tỉnh có văn bản số 3124/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm người trở về từ các vùng dịch

Theo đó:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đã được nêu tại Văn bản số 3041/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm soát người, phương tiện tại các Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 của tỉnh; kiên quyết không cho người từ vùng dịch vào địa bàn nếu không có giấy xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thu phí xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp Realtime-PCR đối với các trường hợp được yêu cầu xét nghiệm tại các Chốt theo mức giá đã được HĐND tỉnh quy định.

Cấp ủy đảng, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo chính quyền cấp xã, các lực lượng chức năng, công an xã, phường, thị trấn, Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường giám sát di biến động, người từ các tỉnh, thành phố khác đến, trở về địa bàn, đặc biệt là từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg để thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo dõi, xét nghiệm tầm soát theo đúng quy định; kiên quyết không để “lọt” những trường hợp từ các từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa bàn mà không được kiểm soát. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà, xử lý hành chính ở mức nghiêm khắc nhất hoặc xem xét xử lý hình sự theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Thực hiện công tác báo cáo (hàng ngày) danh sách các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương thông qua Sở Y tế - Thường trực BCĐ PCD để tổng hợp, theo dõi.

Ban Biên tập