Thông báo: Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 28/03/2020
  • Lượt xem: 8868 lượt xem

Ngày 27/3/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19