Thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp, khu Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập để thực hiện dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ.
  • Cập nhật: 02/10/2020
  • Lượt xem: 23371 lượt xem

Thu hồi tổng diện tích 128.762,2m2 đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu Đâng, khu Bóp, khu Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập để thực hiện dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ (lần 9).

Thu hồi tổng diện tích 128.762,2 m2 đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại khu Đâng, khu Bóp, khu Nhồi, xã Trung Sơn, theo chỉ giới thu hồi đất thể hiện trên tập bản vẽ trích đo địa chính thu hồi đất do Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc lập tháng 7 năm 2020. Trong đó diện tích, loại đất thu hồi cụ thể như sau:

+ Đất ở nông thôn (ONT): 3.200 m2.

+ Đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở (đất vườn): 20.565,3 m2.

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 32.109,4 m2.

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 21.721,3 m2.

+ Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): 632,8 m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 331,8 m2.

+ Đất rừng sản xuất (RSX): 50.201,6 m2.

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ (lần 9).

Nội dung chi tiết theo file đính kèm: Thu hồi đất thực hiện dự án Hồ Ngòi Giành.pdf