Triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 01/08/2021
  • Lượt xem: 10147 lượt xem

Ngày 01/8/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3287/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thành, thị khẩn trương tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và các phương tiện truyền thông tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư để mọi gia đình có người thân lưu trú ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg không được rời khỏi địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; tuyệt đối không được di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép). Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo đến các gia đình có người thân đã rời khỏi các vùng ổ dịch, địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội trước ngày 31/7/2021: Thông tin, đăng ký với UBND xã về việc trở về địa phương để tổng hợp, quản lý theo dõi và kịp thời hỗ trợ về an sinh xã hội, y tế, di chuyển,.. (nếu cần thiết). 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các huyện, thành, thị rà soát, nắm bắt thông tin, lập danh sách người dân tỉnh Phú Thọ đã rời khỏi các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách từ trước ngày 31/7/2021 hiện chưa về đến địa bàn tỉnh để được hỗ trợ (nếu có nhu cầu); đồng thời hướng dẫn khai báo, cách ly y tế, giám sát, xét nghiệm theo quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối tiếp nhận thông tin; đồng thời đề xuất kịp thời các giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với người dân tỉnh Phú Thọ đang lưu trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở trong việc kêu gọi nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng, vận động người thân đang lưu trú tại các vùng ổ dịch, các địa phương áp dụng giãn cách xã hội thực hiện đúng yêu cầu của chính quyền các địa phương để nhanh chóng kiểm soát tình hình, tránh không làm dịch bệnh lây lan.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin định hướng, tránh hiểu lầm, hiểu không đầy đủ nội dung Công điện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Ban Biên tập