Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại Yên Lập
  • Cập nhật: 08/12/2021
  • Lượt xem: 4957 lượt xem

Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Huyện ủy Yên Lập tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học khóa 1 năm học 2021 – 2022, cho 60 đồng chí học viên là cán bộ, công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tới dự có Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đỗ Quốc Dân-Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.


Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian học tập các học viên được trang bị nhưng kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo. Gồm 5 khối kiến thức và 13 môm học (theo Quyết định ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)  Qua việc học tập giúp cho các học viên nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý hoạt động thực tiễn và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)