Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh và giáo viên
  • Cập nhật: 13/10/2021
  • Lượt xem: 6446 lượt xem

Ngày 11/10, tại trường THCS Đồng Thịnh, Phòng giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với, Ban ATGT huyện tổ chức tuyên truyền về ATGT cho gần 500 em học sinh trường THCS Đồng Thịnh và cán bộ quản lý, giáo viên của các Trường THCS trên địa bàn huyện .

Tại buổi tuyên truyền, ĐộiCảnh sát Giao thông Công an huyện đã thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm và giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng sử khi tham gia giao thông cho các em học sinh. Một số nội dung được nhấn mạnh như: Nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp trên đường và  độ tuổi được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.


Buổi tuyên truyền về ATGT trong trường học tại trường THCS Đồng Thịnh

Đây là buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp cho tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Đồng Thịnh và cán bộ quản lý  của các trường, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học; qua đó mỗi giáo viên, học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới các đối tượng là học sinh các cấp và gia đình, cộng đồng, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ trong thời gian tới./. 

Tin, ảnh: Bích Thọ - Hồng Vân( Đài TT Yên Lập)