UBND huyện tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021 – 2025
  • Cập nhật: 24/02/2021
  • Lượt xem: 7618 lượt xem

Ngày 22/02/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị thảo luận Dự thảo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổ soạn thảo báo cáo Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) với các chỉ tiêu quan trọng.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận tham gia các ý kiến chỉnh sửa, bổ xung một số nội dung vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Tài chính và Kế hoạch cần tiếp thu các ý kiến của đại biểu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, trình Thường trực Huyện ủy trong thời gian tới.

Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)