Yên Lập đẩy mạnh cải cách hành chính
  • Cập nhật: 15/06/2020
  • Lượt xem: 8140 lượt xem

Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, hướng đến sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách TTHC của huyện Yên Lập thời gian qua. Việc đẩy mạnh cải cách TTHC đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

img20200511082949-1591751421
Hệ thống “Một cửa” huyện Yên Lập giải quyết TTHC cho công dân và tổ chức ngay trong thời gian giãn cách xã hội.

Ở xã Hưng Long, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở, vì vậy, đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, trước hạn. Qua phiếu rà soát được công dân, tổ chức đánh giá ở mức độ hài lòng 100%. Ông Bùi Xuân Thế - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Hưng Long cho biết: Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục. 100% TTHC được UBND xã giải quyết đúng hạn, do đó trên địa bàn xã không xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về tinh thần, thái độ phục vụ của CBCC.

Nhằm tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, UBND huyện đã đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đi vào hoạt động từ 01/4/2018; chỉ đạo UBND cấp xã đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 100% các xã, thị trấn đã bố trí và tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Một số UBND cấp xã đã quan tâm đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị làm việc hiện đại để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân như: Xuân Viên, Hưng Long, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập và thị trấn Yên Lập. 

Để công khai và tuyên truyền rộng rãi trong các tổ chức, cá nhân về TTHC, Trang thông tin điện tử của huyện đã đăng tải đầy đủ danh mục thủ tục hành chính cấp huyện và thủ tục hành chính cấp xã. Việc niêm yết các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và các xã, thị trấn đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, kịp thời, giúp cho tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc lập hồ sơ giải quyết TTHC, đồng thời giám sát được tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức trong thực thi công vụ.

UBND huyện đã hợp đồng với Bưu điện huyện triển khai sử dụng dịch vụ công ích trong việc giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đối với những TTHC có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện theo quy định. Việc giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được UBND huyện triển khai thực hiện và đầu tư trang thiết bị làm việc hiện đại, bước đầu tiếp nhận và giải quyết một số hồ sơ của cá nhân, tổ chức thông qua dịch vụ này. Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức hiểu và tham gia giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, vì vậy, chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên. Trong quý I năm 2020, có 7.599 hồ sơ đã được giải quyết, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Bà Trần Thị Quý - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: “Công tác CCHC được huyện quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng. CCHC của huyện đi liền với sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Nguồn: Báo Phú Thọ