Yên Lập đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông
  • Cập nhật: 30/09/2021
  • Lượt xem: 4996 lượt xem

Trong những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất kịp thời cho sản xuất vụ đông.

 

Bà con nông dân trên địa bàn thị trấn Yên Lập tích cực thu hoạch lúa mùa

 

Chuẩn bị các điều kiện để trồng cây vụ đông

Vụ mùa năm nay huyện Yên Lập gieo cấy 3.500ha lúa. Trong đó, lúa lai 1.400ha, lúa chất lượng cao 1.100ha. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, vụ lúa năm nay dù thời tiết nắng ấm, thời gian sinh trưởng cây lúa ngắn hơn mọi năm, nhưng do huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo nên người dân chấp hành tốt khung lịch thời vụ; cơ cấu giống; áp dụng các biện pháp tiến bộ kỹ thuật, các biện pháp chăm sóc, kiểm soát tốt sâu bệnh nên năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt 53.2 tạ/ha.  Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 97% diện tích lúa mùa

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất đảm bảo khung lịch thời vụ; đồng thời, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. /.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)