Yên Lập: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý III năm 2021
  • Cập nhật: 06/10/2021
  • Lượt xem: 4938 lượt xem

Ngày 04/10, Hội Nông dân huyện, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân quý III năm 2021, triển khai chương trình công tác quý IV.Dự hội nghị có Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội chi nhánh Phú Thọ.


Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Hội Nông dân (HND) huyện,trong thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển ổn định, nông dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Trong quý III, HND huyện đã phát triển 63 hội viên mới; Công tác kiểm tra giám sát được tổ chức thực hiện thường xuyên chặt chẽ, nghiêm túc. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ủy thác qua tổ chức HND cho hội viên vay vốn trên 134 tỉ đồng tại 92 tổ tiết kiệm thông qua 13 chương trình vay, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế.

Quý IV năm 2021, HND huyệntiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành HND các cấp; đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cũng trong chương trình hội nghị, HND huyện phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MB) Chi nhánh Phú Thọ, hỗ trợ dịch vụ cho các hội viên có nhu cầu mở tài khoản và triển khai công tác cho vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh./.

Tin, ảnh: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)