Yên Lập tập huấn sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến
  • Cập nhật: 21/12/2018
  • Lượt xem: 18469 lượt xem

Ngày 15/01, UBND huyện Yên Lập phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyếncho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; lãnh đạo, cán bộ thụ lý giải quyết thủ tục hành chính các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Việc ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính góp phần minh bạch hóa giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ Viễn thông Phú Thọ hướng dẫn cách sử dụng, quy trình tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ và trả kết quả thông qua Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến.

Sau buổi tập huấn, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp của huyện; Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn sẽ đưa vào sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Tình - Văn phòng HĐND & UBND