Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 14807 lượt xem

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Phòng Y tế huyện Yên Lập thực hiện tổng hợp, báo cáo tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trong năm 2019.

Chi tiết trong file đính kèm.

Phòng Y tế