Thông báo Về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, chiếm đoạt tài sản.
  • Cập nhật: 26/12/2018
  • Lượt xem: 5624 lượt xem

Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Thông báo Về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, chiếm đoạt tài sản.

Chi tiết tải file đính kèm bên dưới

Download