Triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Ban Biên tập 01/08/2021 14:17

Ngày 01/8/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3287/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
Ban Biên tập 27/07/2021 14:52

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư...

Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử
Ban Biên tập 27/07/2021 10:44

Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Ban Biên tập 25/07/2021 09:04

Ngày 24/7/2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người trở về từ tỉnh, thành...

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Ban Biên tập 14/07/2021 14:08

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có văn bản số 1787/BCĐ ngày 13/7/2021 đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị, thành triển khai chỉ...

Khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng
Ban Biên tập 08/05/2021 11:05

Ngày 08/5, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 601/UBND-YT về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới
Ban biên tập 05/04/2021 14:38

Thực hiện văn bản số 1265/UBND-KGVX -Ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chỉ đạo phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới.

Các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Yên Lập
Ban Biên tập 24/03/2021 20:28

Ngày 24/3/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ký Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê chuẩn 120 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 3 (lần hai)
Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập) 18/03/2021 13:52

Vừa qua, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3 (lần hai). Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí ủy viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ...