Đăng ký Đề án tham gia Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2022
Ban Biên tập 03/03/2021 15:01

Mục tiêu chính của Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2022 là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; điểm di tích văn hóa trên địa bàn huyện
Phòng Văn hóa và Thông tin 22/02/2021 17:27

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du...

Kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các chợ, cửa hàng, nhà hàng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
Ban Biên tập 22/02/2021 17:21

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả; Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ cấp bách...

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Ban Biên tập 18/02/2021 14:28

Thực hiện Văn bản số 552/UBND-KGVX, ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 18/02/2021, UBND huyện ban...

Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
UBND huyện Yên Lập 02/02/2021 16:25

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021)
UBND huyện Yên Lập 06/01/2021 14:45

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản số 03/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, như sau:

Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT nối các xã vùng CT229
UBND huyện Yên Lập 04/01/2021 10:01

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, UBND huyện ban hành quyết định 2507/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông...

Về việc tếp xúc cử tri sau kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
HĐND huyện Yên Lập 31/12/2020 16:57

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND...

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021
Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập) 25/12/2020 08:00

UBND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021.