THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN - HĐND HUYỆN YÊN LẬP KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021
HĐND huyện Yên Lập 14/12/2020 10:00

Trong 02 ngày 16, 17/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Lập, HĐND huyện Yên Lập sẽ tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn.

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã
UBND huyện Yên Lập 30/11/2020 16:10

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh, cụ thể theo văn bản kèm theo:

Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
UBND huyện Yên Lập 30/11/2020 15:52

Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 1616/KH-UBND về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh huyện...

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
HĐND huyện 30/11/2020 08:34

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện, về tiếp xúc cửa tri và họp tổ đại biểu...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập 23/11/2020 10:48

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015, Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 17/11/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về dự kiến nội dung, chương trình...

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
UBND huyện Yên Lập 18/11/2020 10:36

Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-TTg, ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp...

Quyết định về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đê thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Lương Sơn, huyện Yên Lập (giai đoạn 4)
UBND huyện Yên Lập 16/11/2020 09:43

Ngày 10/11/2019 của UBND huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn,...

Phối hợp thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Ban Đại diện HĐQT - NHCSXH huyện Yên Lập 11/11/2020 08:59

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch,...

Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Trung Sơn
Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập ). 08/10/2020 13:59

Ngày 7/10, đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ chủ yếu 3...