Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
06/04/2020 09:25

Ngày 03/4/2020 Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 2601/VPCP-KGVX thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo cập nhật (05/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
05/04/2020 10:34

Theo Báo cáo cập nhật (05/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
04/04/2020 15:31

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Thông báo số 29/TB-UBND về thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng...

Báo cáo cập nhật (03/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
03/04/2020 10:24

Theo Báo cáo cập nhật (03/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
02/04/2020 11:48

Theo Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020
01/04/2020 17:38

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
01/04/2020 17:34

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 427/UBND-VHTT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 01/4/2020) của phòng Y tế huyện Yên Lập về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
01/04/2020 12:30

Theo Báo cáo cập nhật (8h, ngày 01/4/2020) của phòng Y tế huyện Yên Lập về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
01/04/2020 09:00

Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19