Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021)
UBND huyện Yên Lập 06/01/2021 14:45

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản số 03/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, như sau:

Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT nối các xã vùng CT229
UBND huyện Yên Lập 04/01/2021 10:01

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, UBND huyện ban hành quyết định 2507/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông...

Về việc tếp xúc cử tri sau kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
HĐND huyện Yên Lập 31/12/2020 16:57

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND...

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021
Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập) 25/12/2020 08:00

UBND huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN - HĐND HUYỆN YÊN LẬP KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021
HĐND huyện Yên Lập 14/12/2020 10:00

Trong 02 ngày 16, 17/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Lập, HĐND huyện Yên Lập sẽ tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn.

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và Dịch vụ công trực tuyến thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
UBND tỉnh Phú Thọ 01/12/2020 14:48

Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và Dịch vụ công trực tuyến thực hiện các chính sách hỗ...

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã
UBND huyện Yên Lập 30/11/2020 16:10

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập thông báo việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh, cụ thể theo văn bản kèm theo:

Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
UBND huyện Yên Lập 30/11/2020 15:52

Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 1616/KH-UBND về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh, Trung Sơn, Phúc Khánh huyện...

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
HĐND huyện 30/11/2020 08:34

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện, về tiếp xúc cửa tri và họp tổ đại biểu...