Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022
Ban Biên tập 24/03/2022 14:39

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022.

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, huyện Yên Lập
Ban Biên tập 14/03/2022 13:51

Căn cứ Kế hoạch số 342 /KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

Thị trấn Yên Lập xây dựng chính quyền điện tử
Báo Phú Thọ 13/03/2022 23:19

Thời gian qua, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu...

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022
Ban biên tập 31/12/2021 08:00

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ký ban hành Văn bản số 2125/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán...

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn
Ban Biên tập 17/12/2021 22:08

Trên địa bàn huyện hiện nay đã xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (xã Lương Sơn). Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan; đồng...

Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 11/12/2021 19:24

Ngày 12/11/2021, HĐND huyện ban hành Thông báo số 11/TB-HĐND về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
Ban Biên tập 10/12/2021 21:42

Ngày 15/11/2021, HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 72/KH- HĐND về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Dịch vụ công trực tuyến ở Yên Lập: Tích cực hỗ trợ, hạn chế “làm thay”
Khánh Trang (Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ) 30/09/2021 15:05

Dịch vụ công trực tuyến đã khẳng định lợi ích “5 không” rõ ràng đối với người dân: Không tiếp xúc trực tiếp khi thực hiện thủ tục; không cần đến cơ quan hành chính nhà nước; không...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
(Nguồn: phuthotv.vn) 23/09/2021 08:32

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến