Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 16/03/2023 10:10

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Yên Lập trân trọng giới thiệu bài nói của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông...

BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Hoàng Xuân Hưng (Phòng VH&TT) tổng hợp 07/10/2022 15:07

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển...

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022
Ban Biên tập 15/08/2022 17:00

Ngày 11/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022.

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022
Ban Biên tập 24/03/2022 14:39

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập năm 2022.

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, huyện Yên Lập
Ban Biên tập 14/03/2022 13:51

Căn cứ Kế hoạch số 342 /KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hưng Long, huyện Yên Lập.

Thị trấn Yên Lập xây dựng chính quyền điện tử
Báo Phú Thọ 13/03/2022 23:19

Thời gian qua, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu...

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022
Ban biên tập 31/12/2021 08:00

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ký ban hành Văn bản số 2125/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán...

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn
Ban Biên tập 17/12/2021 22:08

Trên địa bàn huyện hiện nay đã xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (xã Lương Sơn). Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan; đồng...

Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 11/12/2021 19:24

Ngày 12/11/2021, HĐND huyện ban hành Thông báo số 11/TB-HĐND về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026