Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 11/12/2021 19:24

Ngày 12/11/2021, HĐND huyện ban hành Thông báo số 11/TB-HĐND về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
Ban Biên tập 10/12/2021 21:42

Ngày 15/11/2021, HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 72/KH- HĐND về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước và sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX
MTTQ huyện 24/08/2021 09:27

Ngày 13/8/2021, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập có Văn bản số 45/MTTQ-BTT về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030
Ban Biên tập 13/08/2021 20:58

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện...

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026
Ban Biên tập 13/08/2021 16:50

Ngày 19/7/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập 5 năm 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Yên Lập khóa XX
Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 20/07/2021 17:49

Ngày 19/7 HĐND huyện Yên Lập tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX Nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện 14/07/2021 08:00

Theo thông báo số 06/TB-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND huyện Yên Lập về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ...

Đại biểuHĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện: Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập) 12/07/2021 15:56

Sáng 8/7, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử khu vực xã Đồng Lạc, gồm các ông, bà: Ông Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ; Ông Đinh Hải Nam- UVBVHU, Phó Chủ tịch...

Thông báo: Nội dung Kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ hai, kỳ họp HĐND huyện khóa XX
Ban biên tập 05/07/2021 09:55

Ngày 01/7/2021 Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ hai, kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nội dung...