Thông báo: Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19
28/03/2020 08:27

Ngày 27/3/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

Thông báo: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
28/03/2020 08:21

Ngày 27/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo: Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
28/03/2020 08:17

Ngày 27/3/2020 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
01/02/2020 15:01

Ngày 30/01/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona