Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Ban Biên tập 25/07/2021 09:04

Ngày 24/7/2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người trở về từ tỉnh, thành...

Rà soát, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Ban Biên tập 24/07/2021 20:13

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ có văn bản số 1490/CV-BCĐ về rà soát, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với từ tỉnh, thành...

Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm người trở về từ các vùng dịch
Ban Biên tập 24/07/2021 19:00

Ngày 24/7/2021, UBND tỉnh có văn bản số 3124/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm người trở về từ các vùng dịch

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ 00’ ngày 21/7/2021
Ban biên tập 20/07/2021 17:29

Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3041/UBND-KGVX về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng hoạt động đối...

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Ban biên tập 20/07/2021 17:07

Ngày 16/7/2021 Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản số 1021/UBND-KL về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Ban Biên tập 14/07/2021 14:08

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có văn bản số 1787/BCĐ ngày 13/7/2021 đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị, thành triển khai chỉ...

Thông báo: Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện 14/07/2021 08:00

Theo thông báo số 06/TB-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND huyện Yên Lập về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ...

Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Ban biên tập 07/07/2021 15:46

Ngày 07/7/2021, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lập ra Công điện số 02/CĐ-BCĐ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo từ chiều nay...

Yên Lập tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện: Hồng Vân Đài TT Yên Lập 10/05/2021 10:31

Chiều 7/5/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc quán triệt bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Tham dự hội...