Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện của Bưu chính Việt Nam có những sản phẩm chính nào?

Tôi là Đặng Thị Quỳnh, Thái Bình, 45 tuổi. Tôi đang có dự định sử dụng dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện của Bưu chính Việt Nam. Xin hỏi: dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện của Bưu chính Việt Nam có những sản phẩm chính nào? Lần đầu tôi sử dụng dịch vụ cần mang theo các giấy tờ gì?

Dịch vụ Tiết kiệm  Bưu điện (TKBĐ) là dịch vụ nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chủ trương của Chính phủ.

Sản phẩm cung cấp bao gồm:

 

1.    Dịch vụ tiết kiệm có kỳ hạn 


-  Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần là hình thức TK CKH trong đó khách hàng rút toàn bộ khoản tiền gửi tiết kiệm một lần (thực hiện tất toán tài khoản).           

- Tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần là hình thức TK CKH trong đó khách hàng có thể rút khoản tiền gửi tiết kiệm nhiều lần.           

- Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ  là hình thức TK CKH trong đó khách hàng lĩnh tiền lãi theo định kỳ hàng tháng, hàng quý.           

 

2.    Dịch vụ tiết kiệm gửi góp là hình thức tiết kiệm mà theo định kỳ hàng tháng/hàng quý khách hàng gửi vào tài khoản tiết kiệm gửi góp một khoản tiền nhất định, theo số tiền đã đăng ký lần đầu.   

         

3.   Dịch vụ tài khoản tiết kiệm cá nhân là hình thức tiết kiệm không kỳ hạn mà khách hàng có thể gửi tiền, rút tiền và chuyển tiền theo yêu cầu.  

 

Trên 200 điểm cung cấp dịch vụ được nối mạng trên cả nước.   

   

4.   Dịch vụ thu hộ, chi hộ : Đây là dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp thu hoặc chi trả những khoản tiền từ khách hàng như tiền điện, tiền nước, phí bảo hiểm, như tiền lương, tiền hoa hồng… 

 

Lần đầu tiền sử dụng dịch vụ bạn cần mang các Giấy tờ tùy thân hợp lệ như: CMND, hộ chiếu, Chứng minh thư quân đội hoặc thẻ quân nhân, chứng minh lực lượng vũ trang còn hiệu lực.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ như kỳ hạn, các mức lãi suất, dịch vụ cộng thêm, bạn có thể đến các bưu cục gần nhất hoặc truy cập vào website: http://www.vnpost.vn/.