Đơn vị tôi muốn mở kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong lãnh thổ Việt Nam . Cần có thủ tục gì để đăng ký kinh doanh dịch vụ trên? và đăng ký ở đâu ?

Đơn vị tôi muốn mở kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong lãnh thổ Việt Nam . Cần có thủ tục gì để đăng ký kinh doanh dịch vụ trên? và đăng ký ở đâu ?

Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam muốn kinh doanh  dịch vụ chuyển phát trong lãnh thổ Việt Nam, trước hết, phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp (dịch vụ chuyển phát, dịch vụ chuyển phát nhanh ...).
1. Trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát kiện, gói hàng hoá, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát hàng hoá trong phạm vi liên tỉnh/trong nước hoặc với Sở Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát hàng hoá trong phạm vi nội tỉnh/tp trực thuộc TW). 
Hồ sơ thông báo gồm: Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam; Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; Bảng giá cước, chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại.
2. Trường hợp muốn kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, doanh nghiệp phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi liên tỉnh/trong nước hoặc với Sở Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh/tp trực thuộc TW). 
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam; Đề án kinh doanh; Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ; Bảng giá cước, chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại.
Bạn có thể tìm đọc các quy định quy định cụ thể về kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 về dịch vụ chuyển phát và Thông tư 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn.