Giới hạn kích thước, trọng lượng hàng hóa, tài liệu khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Tôi là Dương Hoàng, Hải Phòng, 38 tuổi. Công việc kinh doanh của tôi thường xuyên gửi hàng hóa và tài liệu đi châu Âu. Theo thông tin báo chí trên mạng gần đây, tôi được biết Bưu chính Việt Nam vừa mở dịch vụ mới chuyển phát nhanh quốc tế - VN Quickpost. Xin hỏi: Giới hạn kích thước, trọng lượng hàng hóa, tài liệu khi sử dụng dịch vụ này? Thời gian gửi đi các nước châu Âu mất bao lâu?

VN Quickpost là dịch vụ chuyển phát nhanh đi quốc tế do Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam hợp tác với DHL Express. 
Tiêu chuẩn về kích thước, trọng lượng hàng hóa và tài liệu như sau:

- Tài liệu (Doc): Từ 0,5kg đến 2,0kg
- Hàng hóa (Non doc): Từ 0,5 kg đến tối đa 70kg
- Lô hàng (Shipment): Tối đa là 4 bưu gửi với tổng khối lượng tối đa là 70kg
- Kích thước tối đa mỗi bưu gửi: 120cm x 80cm x 80cm

Bưu gửi dạng tài liệu sẽ sử dụng phong bì của dịch vụ. Bưu gửi dạng hàng hóa được gói bọc trong bao bì của khách hàng, sử dụng băng keo đặc thù và sticker sản phẩm dán lên bao bì.

Chỉ tiêu thời gian các nước châu Âu:


- Khu vực Bắc Âu và Đông Âu: từ 03 – 04 ngày
- Các nước khác: từ 02 – 03 ngày

Bạn có thể gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Bưu chính Việt Nam theo số Hotline: 1900 545481 hoặc truy cập mục dịch vụ trên website http://www.vnpost.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.