Thị phần của các doanh nghiệp chuyển phát trên thị trường

Kính gửi Quý cơ quan, Tôi đang nghiên cứu về thị trường chuyển phát nhanh trong nước. Mặc dù đã tìm rất nhiều nguồn tư liệu nhưng vẫn không tìm được thị phần của các doanh nghiệp chuyển phát trên thị trường. Xin hỏi: Có cơ quan, đơn vị nào thu thập và quản lý các số liệu này không? Nếu có thì số liệu này có được công bố hay không? Xin cảm ơn!

- Bưu chính, chuyển phát là một trong các lĩnh vực hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang quản lý. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng hệ thống báo cáo thống kê chuyên ngành để thu thập, quản lý và khai thác các số liệu thuộc lĩnh vực này để phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển.
- Năm 2009, Bộ Thông tin & Truyền thông đã phối hợp với Ban chỉ đạo quốc về CNTT  phát hành cuốn “Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2009”, trong đó có một số số liệu thống kê ban đầu về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát như mạng lưới bưu chính, doanh thu, thị phần bưu chính, một số doanh nghiệp bưu chính hàng đầu và một số nội dung liên quan khác. 
Để tìm đọc cuốn sách này, bạn có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin & Truyền thông theo địa chỉ sau: http://mic.gov.vn/uploads/20090826/CNTTVietnam2009V.pdf
- Ngoài ra, để biết thêm các số liệu thống kê khác về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, bạn cũng có thể truy cập cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin & Truyền thông http://mic.gov.vn/vn/news/solieuthongke_buuchinh/5/index.mic hoặc cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê  http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=434&idmid=3 để thu thập những thông tin cần thiết khác cho bạn.