Yên Lập tập huấn sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến
Nguyễn Tình - Văn phòng HĐND & UBND 21/12/2018 00:00

Ngày 15/01, UBND huyện Yên Lập phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyếncho cán bộ...

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, Công đoàn Việt Nam
16/12/2018 13:09

Vừa qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dưới hình thức hội nghị trực tuyến.Tại điểm cầu huyện Yên Lập có gần 150 đông chí...