Công bố danh sách 35 đại biểu trúng cử HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 01/06/2021
  • Lượt xem: 8836 lượt xem

Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử huyện Yên lập công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Yên Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Xuân Hưng