Yên Lập tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
  • Cập nhật: 25/11/2018
  • Lượt xem: 43346 lượt xem

Ngày 14/7, Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” (Chỉ thị số 11). Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.


Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11 được biểu dương, khen thưởng


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sâu rộng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi và chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; tỉ lệ xóa mù chữ đạt mức độ 2; 97,7% cán bộ công chức, viên chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập, các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng phát triển đa dạng. Toàn huyện có 17 hội, 293 chi hội khuyến học, 129 dòng họ hiếu học, trên 12.800 gia đình hiếu học. Công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ huyện đến cơ sở quan tâm ủng hộ. Trong 10 năm, Quỹ Khuyến học của huyện đã vận động được gần 1,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hằng năm các cơ sở hội đã kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, động viên, khen thưởng cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Tại hội nghị, Huyện ủy Yên Lập đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 2 dòng họ và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

Nguyễn Tình - Vũ Trịnh