Đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"
  • Cập nhật: 14/07/2021
  • Lượt xem: 7836 lượt xem

Ngày 14/7/2021, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập" ban hành Văn bản số 992/CV-BTC về việc hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập"


Để thông báo rộng rãi và mời gọi đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”. Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” trân trọng đề nghị các Sở, ban,ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động và đăng tải thông báo Thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị để cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được tổ chức thành công tốt đẹp.

- File văn bản đính kém Tại đây

- Thể lệ cuộc thi Tại đây

- Phiếu đăng ký dự thi Tại đây

Lê Quang