Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 13/07/2021
  • Lượt xem: 6229 lượt xem

Ngày 12/7, Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Hồng Hoàng - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Việt Hùng - PBTTT Huyện ủy.


Trong 6 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Song một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của huyện vẫn đạt kết quả tốt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt  450/ 1.000 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 56,01/114,7 tỷ đồng đạt 48,8% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 29,4 triệu đồng/ người/năm, đạt 98% kế hoạch; Về phát triển kinh tế: diện tích gieo cấy vụ chiêm đạt trên 2.900ha đạt 105%KH, bằng 101,2% so cùng kỳ năng suất ước đạt 60ta/ha, tổng sản lượng ước đạt trên 17.600 tấn; trồng rừng tập trung đạt 1.260/1.200ha, đạt 105% KH. Diện tích trồng mới cây bưởi đạt 68,9/130ha, đạt 53%KH; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng được thực hiện nghiêm túc, ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 được duy trì. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 68 đảng viên mới.

 

Đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, kết luận hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã kết luận và triển khai một số nhiệm vụ cơ bản trong sáu tháng cuối năm đó là: Tiếp tục chỉ đạo làm tốt việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữa vững trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng 9 khu dân cư dân cư đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, quản lý tốt lĩnh vực tài nguyên, môi trường, chỉ đạo sản xuất vụ mùa, quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; tập trung phát triển cây bưởi theo kế hoạch, tạo thành vùng sản xuất cây ăn quả; tăng cường quản lý nhà nước các công trình thủy lợi và thuốc bảo vệ thực vật; hoàn thiện các dự án, thủ tục đầu tư sớm đi vào thi công các công trình tạo việc làm cho lao động địa phương; giải quyết bàn giao mặt bằng các dự án đã phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các xã đã có kế hoạch; quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục - đào tạo; thực hiện tôt công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ thực tế của mỗi cá nhân và các chi bộ, đảng bộ. Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

 

Thực hiện: Bích Thọ - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập