Hội Nông dân huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021
  • Cập nhật: 09/07/2021
  • Lượt xem: 6993 lượt xem

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Chương trình công tác năm 2021. Ngày 08/7/2021, Hội Nông dân huyện Yên Lập tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VIII; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

                    

Đồng chí Phạm Đức Hùng - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021.

Những năm gần đây, tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của bà con nông dân; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy Yên Lập, sự phối hợp của UBND huyện, đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho nông dân yên tâm phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần trong việc giảm nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện. Vị thế của giai cấp nông dân, Hội Nông dân được khẳng định, thể hiện vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhiều chỉ tiêu triển khai đạt kết quả tốt theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Toàn huyện có 17 cơ sở Hội  và 186 Chi hội nông dân theo địa bàn dân cư (đầu nhiệm kỳ có 223 Chi hội, sau khi sáp nhập khu dân cư còn 186 Chi hội), với 14.859 hội viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; 2020 - 2025; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, tổ chức được 4.259 buổi tuyên truyền cho 215.927 lượt cán bộ, Hội viên, nông dân. Kết nạp hội viên mới được 759 hội viên bằng 69% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Thường xuyên làm tốt việc xây dựng quỹ hội, 186/186 Chi hội có quỹ với tổng số tiền là 1.109 triệu đồng, tăng 114,536 triệu đồng, đạt 110,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết, bình quân 5,9 triệu/Chi hội. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội có nhiều chuyển biến, năm 2020 tỷ lệ Chi hội xếp loại khá, vững mạnh trở lên là 186/186, 17/17 cơ sở Hội xếp loại khá, vững mạnh, không có chi hội, cơ sở hội xếp loại yếu, kém. Hội Nông dân huyện 03 năm liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội Nông dân tặng bằng khen.


Đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng cũng như kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện trong nửa nhiệm kỳ qua. Thời gian còn lại thực hiện Nghị quyết Đại hội của Hội Nông dân huyện, các cấp Hội tiếp tục tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trọng tâm là tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 61/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân báo cáo cấp ủy, phối hợp chính quyền để tháo gỡ kịp thời và để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân. Các cấp Hội cần chú trọng hơn nữa các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, trọng tâm là công tác phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân và công tác ủy thác với các ngân hàng giúp hội viên nông dân có vốn đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất tăng thu nhập, cải thiện đời sống; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên tiếp cận các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất. Thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách, xu hướng phát triển ngành nông nghiệp bền vững, bám sát tình hình thực tiễn tại cơ sở để từ đó đưa ra các dự báo về nông nghiệp, nông thôn kịp thời, đúng định hướng phát triển theo mục tiêu đề ra.

Khương Đường – HND huyện Yên Lập