Yên Lập bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
  • Cập nhật: 23/07/2020
  • Lượt xem: 28069 lượt xem

Yên Lập là mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời với 17 dân tộc anh em cùng chung sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng trong tiếng nói, chữ viết, trang phục, nhạc cụ và các phong tục tập quán, lễ hội truyền thống… tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc. Những năm qua, huyện Yên Lập luôn chủ động xây dựng các chương trình, đề án, huy động các nguồn lực tập trung cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Báo Phú Thọ