Công bố danh sách 70 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX
  • Cập nhật: 01/06/2021
  • Lượt xem: 7314 lượt xem

Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-1-1622516786

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-2-1622516786

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-3-1622516786

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-4-1622516820

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-5-1622519458

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-6-1622516820

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-7-1622516858

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-8-1622516858

danh-sach-trung-cu-hdnd2021-9-1622516858

Lê Quang