Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án nuôi trâu sinh sản tại xã Trung Sơn và xã Xuân An
  • Cập nhật: 02/06/2021
  • Lượt xem: 8897 lượt xem

Ngày 31/5/2021, tại UBND xã Trung Sơn và xã Xuân An. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện dự án Nuôi trâu sinh sản cho 06 hộ hội viên nông dân vay tại 02 xã Trung Sơn và Xuân An với số tiền 300.000.000 triệu đồng.

Theo đó, mỗi hộ được vay 50 triệu dồng, thời hạn vay vốn là 36 tháng.  Đến dự buổi giải ngân có đồng chí Phạm Đức Hùng - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng ban điều hành Qũy hỗ trợ nông dân huyện; đồng chí Hoàng Nữ Quyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, Ba Thường vụ Hội Nông dân xã Trung Sơn, Xuân An và 06 hộ hội viên nông dân thực hiện dự án.

 

Đ/c Hoàng Nữ Quyên – Phó CT HND huyên hướng dẫn các thủ tục giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên


Phát biểu tại buổi giao vốn, đồng chí Phạm Đức Hùng – HUV, Chủ tịch HND huyện, Trưởng ban điều hành Quỹ Hội Nông dân huyện mong muốn các hộ hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Sau 03 năm chuyển trả vốn gốc để Quỹ Hội Nông dân huyện tiếp tục giải ngân cho các hộ hội viên nông dân khác vay phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế.

 

Mô hình nuôi trâu của hội viên Đinh Xuân Học, xã Trung Sơn

Dự án được thực hiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các gia đình hội viên nông dân có nguồn vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, tập hợp và thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

T/h: Khương Đường - HND huyện Yên Lập